Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování služeb Udržto

Jsme společnost Krejčovská dílna s.r.o., IČ 14004569, se sídlem Orlická 2176/9, Praha 3, 130 00, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 358734.

 

 

Provozujeme službu Udržto na webových stránkách www.udrzto.cz

 

E-mail: info@udrzto.cz

Tel. č.: 792 333 825

Provozovna: Orlická 9, 130 00 Praha 3

 

 

 

 1. Úvodem
 1. Tyto obchodní podmínky upravují naše vzájemné vztahy mezi vámi (zákazník) a námi (poskytovatel) v případě, že si objednáte naše služby prostřednictvím našich webových stránek www.udrzto.cz  a služby neobjednáváte v rámci svého podnikání.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost. Smlouvu jde uzavřít v českém jazyce. 
 3. Pokud u nás služby nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách. 
 4. V případě, že jste podnikatelé, naše vztahy se řídí obecnými právními předpisy.
 5. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet. 

 

 1. Jak funguje poptávka a poskytování našich služeb

 

Naše služby

 1. Na našem webu najdete informace o tom, jaké služby v rámci projektu Udržto poskytujeme. Ceník jednotlivých služeb najdete online u jednotlivé služby.
 2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků. V uváděné základní ceně nejsou náklady na dopravu zásilky zpět od nás k vám. Ty jsou uvedeny v objednávkovém formuláři zvlášť.
 3. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena. 

 

Jak probíhá objednávka

 1. Naše služby si můžete objednat prostřednictvím našich webových stránek (dále jen „Objednávka“). Odesláním objednávky ještě není uzavřená smlouva.  
 2. Před odesláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit zadané údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé. 
 3. Na e-mailovou adresu, kterou jste nám zadali, vám pošleme potvrzení o obdržení Objednávky. Dále vám dorazí e-mail, který Objednávku odsouhlasuje – teprve tímto okamžikem máme uzavřenou smlouvu. 
 4. Vyhrazujeme si právo vaši Objednávku odmítnout, a to třeba z důvodu plných kapacit nebo nemožnosti poptanou službu v daném případě poskytnout. 
 5. Náklady na komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

 

Jak můžete platit

 1. Cenu za naše služby lze hradit: 
 • okamžitým bankovním převodem 
 • bankovním převodem
 • platbou kartou online
 1. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
 2. Cena je spatná dopředu.
 3. Jsme plátci DPH. 

 

Jak k nám oděv dopravit

 1. Oblečení, které si přejete opravit/upravit, doručte k nám. Můžete ho poslat na adresu: Orlická 9, 130 00 Praha 3 nebo dopravit osobně na naši provozovnu na stejné adrese.
 2. Zásilku k nám dopravujete vámi zvolenými způsobem, na vlastní náklady. 
 • kurýr udržto tam i zpět
 • kurýr udržto tam i zpět s konzultací
 • zásilkovna

   4. Zásilku vhodně pojistěte – nebezpečí škody na věci přebíráme až spolu s převzetím zásilky od vámi zvoleného doručovatele, případně přímo        od vás (pokud zásilku doručujete osobně).

   5. Mějte na paměti, že v případě, že si zvolíte parametry opravy/úpravy a ty nám zašlete, nesete plnou odpovědnost za to, že jste tyto parametry stanovili správně. V některých případech jsou zásahy na oděvu nevratné! Zde tedy více než kde jinde platí: dvakrát měř, jednou řež.

 

Jak zásilku dodáme zpět k vám

 1. Pokud si tuto možnost v rámci objednávkového formuláře zvolíte, vyzvednete si oděvy na naší provozovně. O odbavené zakázce vám dáme vědět prostřednictvím kontaktních údajů.
 2.  V případě, že si možnost osobního vyzvednutí nevyberete, zašleme vám oděvy prostřednictvím doručovatelů, které si zvolíte v objednávkovém formuláři.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud jsme služby splnili s vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. Pokud objednáváte opravu/úpravu oděvů ve lhůtě dřívější než 14 dnů od uzavření smlouvy, vyjadřujete výslovný souhlas s plněním služby v této lhůtě s uvedenými důsledky.
 2. Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, číslo objednávky, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět případně uhrazenou částku. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět. Můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 3. Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytování služby a my jsme s jejím plněním začali s vaším výslovným souhlasem a na základě vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení.
 4. Uhrazenou cenu vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na dopravu oděvu k opravě/úpravě k nám nesete vy. Náklady na dopravu oděvu zpět k vám neseme my, vrátíme vám tedy zaplacenou cenu služeb spolu se zaplaceným dopravným od nás k vám – dopravné ale vracíme jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu.

 

 1. Pokud věc nejde opravit/upravit
 1. Může se stát, že věc, kterou jste nám poslali, nejde upravit/opravit. To znamená, že naše smlouva zaniká tzv. nemožností plnění. 
 2. V takovém případě vás kontaktujeme a vrátíme vám bez zbytečného odkladu uhrazenou cenu služeb na vámi uvedené bankovní spojení. Náklady na doručení oděvu k nám nesete vy, náklady na doručení oděvu k vám neseme my. 
 3. Vyhrazujeme si právo odborně posoudit, zda je z naší strany možné služby v odpovídající kvalitě poskytnout.

 

 1. Jak reklamovat naše služby
 1. Odpovídáme vám za to, že naše služby jsou bezvadné a na nejvyšší možné úrovni. Tj. že naše služby mají vlastnosti, které jsme si domluvili, odpovídají dohodnuté kvalitě, množství, mírám či jiným parametrům a jsou poskytovány v souladu s právními předpisy. Přesto se může stát, že dodané služby budou mít vadu. V takovém případě máte právo naše služby reklamovat.

 

Jak uplatnit práva z vadného plnění

 1. Reklamaci uplatněte telefonicky, na e-mail: reklamace@udrzto.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Orlická 9, 130 00 Praha 3
 2. Dopis nebo e-mail musí obsahovat vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete reklamaci vyřídit.
 3. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
 4. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že služby byly poskytnuté vadně. Nejdéle neseme odpovědnost za vady v 24měsíční době. Toto se neuplatní na obvyklé opotřebení způsobené obvyklým používáním.

 

Co můžete požadovat u vadně poskytnuté služby

 1. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
 • poskytnutí nové nebo chybějící služby;
 • opravu služby;
 • přiměřenou slevu; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 2. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě. 
 3. Pokud prokážeme, že jste vadu sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

 

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady.  Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak.  Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení smlouvy. 
 2. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

 

 1. Závěrem
 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu. 
 4. Naše společnost není vázaná kodexy chování. Uzavřená smlouva je u nás uložena a zákazníkovi k ní není umožněn přístup.
 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@udrzto.cz

 

V Praze, dne 1.10.2021

 

 

 

 

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Krejčovská dílna s.r.o.
e-mail:  info@udrzto.cz

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí této služby:

 

…………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………….


kterou jsem objednal/a dne …………………………………………………………..

 

Číslo účtu

…………………………………………….


Jméno a příjmení

…………………………………………….


Adresa

…………………………………………….


Podpis

…………………………………………….

Datum

…………………………………………….

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.